woensdag 13 juli 2011

Destinatiemarketing werkt: onderzoek bewijst

Amerikaans onderzoek wijst uit dat destinatiemarketing zin heeft. Het levert meer op aan belastinginkomsten dan het kost. Het snijden in destinatiemarketing programma's is contraproductief en heeft negatieve economische gevolgen op de lange termijn. De US Travel Association is de opdrachtgever van dit onderzoek. Gegevens van de 'Pure Michigan state promotion campaign' en de 'Greater Philadelphia Tourism Marketing Organisation' staven de uitkomsten van het onderzoek.

Ook in Nederland wordt op landelijk en lokaal niveau geschrapt in budgetten voor destinatiemarketing (of zijn er vergaande plannen). Zo dreigt het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) 65% van de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken kwijt te raken (10,8 miljoen euro minder). In de gemeente Delft verliest Delft Marketing de komende 4 jaar 70.000 euro van zijn jaarlijkse subsidie van 400.000 euro. Den Haag Marketing zal in de komende 4 jaar een korting van 940.000 euro te verwerken krijgen op de basissubsidie.

De consequenties van deze geplande bezuinigingen liegen er niet om. Het NBTC becijfert de gevolgen (alleen al op landelijk niveau) op 1,9 mln minder bezoeker, 770 mln minder bestedingen en een verlies van 14.000 bezoekers. Zie de link voor meer info.
De consequenties op lokaal niveau zullen dubbel tellen: het effect van de inzet door het NBTC valt weg en de eigen inzet zal fors beperkt worden.

Het wrange aan deze geplande bezuinigingen is dat bewezen is dat iedere geïnvesteerde euro, 40 euro aan directe toeristische bestedingen oplevert (en dus ook inkomsten voor de overheid).

'Penny wise, maar pound foolish dus.

New Study Proves Tourism Promotion Campaigns Increase Visitation | U.S. Travel Association

Geen opmerkingen:

Een reactie posten