vrijdag 8 juli 2011

Place branding: de ins en outs door expert Robert Govers

Place branding gaat over 'delivery of the promise'. Waarmaken wat je belooft, dus.

Place branding vindt zijn basis in de identiteit van de bestemming en is aanbodgestuurd. Place marketing daarentegen is in de ogen van Robert Govers vraaggestuurd.
Place branding gaat over het managen van je reputatie. Over het bouwen van een naam die onderscheidend is, authentiek, betekenisvol, geloofwaardig en die herinnerd wordt. Bij het ontwikkelen van een place brand is het uitgangspunt volgens Robert Govers altijd de 'place' en niet de wensen en verwachtingen van huidige of toekomstige doelgroepen. Place branding is uitgaan van eigen kracht. Bovendien is samenwerking van essentieel belang: place branding is een top-down proces dat het best tot zijn recht komt als er samengewerkt wordt door overheid, bedrijven, inwoners en geselecteerde doelgroepen (bv. investeerders, expats, reisindustrie en pers).

Bij de uitvoering van place branding: het zogenaamde 'place making' is het belangrijk te erkennen dat dit verder gaat dan een slogan, een logo en wat leuke folders. Een integrale place branding strategy dient ondersteund te worden door beleid, innovaties, evenementen, samenwerkingsstructuren, investeringen en symbolische acties.

In een serie van 2 online presentaties gaat Robert Govers, professor aan de Universiteit Leuven en auteur van boeken over Place Branding, in op de ins en outs van Place Branding. Zijn theorieën en onderliggende cases zijn in mijn ogen een zeer nuttige aanvulling (en wellicht ook reactie) op citymarketing/destinationmarketing-voorbeelden waarbij het eindresultaat vaak niet meer was dan platte slogans, nietzeggende claims en zielloze logo's. En vooral op voorbeelden die niet waarmaakten wat ze beloofden in een poging interessante doelgroepen te paaien.

Een zeer nuttige en gestructureerde onderbouwing die een fundament legt onder dit vakgebied.

Place Branding Group News | LinkedIn

1 opmerking: