vrijdag 19 augustus 2011

KvK Den Haag benchmark: minder geld voor toerisme en recreatie

De recente rapportage 'Benchmark toeristisch-recreatief beleid van gemeenten (2010/2011)' van de KvK Den Haag laat een zorgwekkend beeld zien. Gemeenten in de KvK-regio Den Haag zijn gemiddeld t.o.v. 2008 dan wel actiever geworden op het gebied van toerisme en recreatie, maar blijven nog steeds achter bij het landelijke niveau. Ook is er ten opzichte van de eerdere meting in 2008 meer ambtelijke capaciteit, maar dit gaat gekoppeld aan fors minder budget voor de uitvoering (vooral minder projectsubsidies).
Ondanks het grote aanbod aan toeristische/recreatieve attracties in de regio scoren opvallend veel gemeenten in de regio Den Haag laag in de landelijke ranking. Deze ranking laat zien wat de gemeentelijke inzet is op het gebied van toerisme en recreatie en maakt deze inspanningen tevens vergelijkbaar met andere gemeenten.

Ik kan me dan ook geheel vinden in de zorgen die de KvK over deze ontwikkeling uitspreekt. Investeren in toerisme gaat over het aantrekken van klanten die 'harde' euro's en andere valuta uitgeven en gaat over 'leverage', waarbij iedere geïnvesteerde euro er 4 oplevert. De afnemende investeringen door lokale overheden zijn dan ook 'pennywise, pound foolish', en het achterblijven qua gemeentelijk inzet is feitelijk een schande voor een regio die qua toerisme en recreatie alles heeft wat andere regio's maar zouden wensen!

www.kvk.nl/download/Benchmark_toerisme defversie_tcm14-238980.pdf


Geen opmerkingen:

Een reactie posten